Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése

Üdvözöljük a „Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése” című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

PROJEKT ADATOK

Kedvezményezettek: 

 • NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., 
 • Dunavarsány Város Önkormányzata, 
 • Áporka Község Önkormányzata, 
 • Délegyháza Község Önkormányzata, 
 • Majosháza Község Önkormányzata, 
 • Szigetszentmárton Község Önkormányzata,
 • Taksony Nagyközség Önkormányzata.

A projekt címe: Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése
Támogatás összege: 3 982 595 780 Ft
Összköltség: 4 192 206 084 Ft
A támogatás intenzitása: 95,000000 %
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00039
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.04.30.
Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2022.05.30.


A PROJEKT BEMUTATÁSA

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Dunavarsány város közigazgatási területe. 
A Dunavarsány központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz. táblázatában szerepel és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. Az agglomeráció további települései, melyek tulajdonosai is a telepnek: Áporka, Délegyháza, Majosháza, Szigetszentmárton, Taksony. A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

A projektet Dunavarsány Város Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Délegyháza Község Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani. A projekt támogatási összege: 3 982 595 780 Ft.

Projekt célja

A projekt célja egy korszerű, megfelelő tisztítási hatásfokkal rendelkező szennyvíztisztító telep kiépítése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A fejlesztés megvalósulása által hosszútávon megoldható a település szennyvizeinek ártalommentes elhelyezése, megszüntethető a talajvíz szennyezése, és az ivóvízbázisok veszélyeztetése, valamint növelhető a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme.

Társadalmi eredetű szükségszerűség

A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá:

 • A nem megfelelő alapinfrastruktúra a településfejlesztési lehetőségeket korlátozza.
 • A nem megfelelő szennyvízkezelés egészségügyi kockázatai a projekt megvalósítását indokolják.
 • A beruházás megvalósítása révén hozzájárul a helyi, tágabb értelemben a regionális környezeti, egészségi állapot javulásához.
 • A projekt a felszíni és a felszín alatti vizek terhelésének, a környezeti elemek állapot-romlásának csökkentését, hasznosíthatósági lehetőségeinek növelését célozza.
 • Az ökológiailag kedvezőbb környezet megteremtésével növekszik a lakosság komfortérzete, életminőségük növekszik.

Kivitelezési munkák 

 • I. Dunavarsányi szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése, új öntözőterület (energia erdő) 
  3 Fokozatú tisztítási technológia 
  • 1. fokozat: Mechanikai tisztítás 
  • 3. fokozat: Lebegőanyag eltávolítás
 • II. Tisztított szennyvíz nyomóvezeték építés 
  • – 5174 fm. nyomóvezeték a Duna-Tisza Csatornáig
 • III. Hálózatrekonstrukció 
  • Taksony, Szigetszentmárton településeken

Jelenlegi szennyvíztisztás

 • Alacsony hatásfokkal üzem
  • Kevéssé hatékony technológia
  • Vákuumos szennyvízhálózat miatt alacsony hőmérsékletű szennyvíz
  • A tervezettnél sokkal kisebb a hidrológiai terhelés
 • Nem adtak ki üzemelési engedélyt az alacsony tisztítás miatt
 • Talajvíz környezetszennyezését okozza a tisztított víz kiöntözése
 • 2012-ben fejlesztések során sokat javult a tisztítás hatékonysága, de így sem képes teljesíteni az előírásokat, új tisztítási technológiára van szükség

Új szennyvíztisztítási technológia

Folyamatos átfolyású eleven iszapos, biológiai tisztítás
Előnyei:

 • A legmagasabb elvárásokat is kielégítő tisztítási hatékonyság
 • Megbízható, üzembiztos működés
 • Szabályozható, kontrollálható
 • Nagyszámú pozitív tapasztalat

Hálózatrekonstrukció – Taksony – Állomás utca környéke

Állomás utcai térség leválasztása a meglévő vákuumos rendszerről. Ez a térség vákuumos rendszerből vegyes nyomott rendszerré alakul át. Meglévő vákuumaknák átalakítása kisátemelővé, meglévő vezeték megtartása.

 • Szent Imre u.
 • Kölcsey u.
 • Akácfa u.
 • Állomás u.
 • Nyírfa u.
 • Hársfa u.
 • Hársfa köz
 • Átemelő- Kölcsey u. – Szent Imre u. keresztezésénél, közterületen történik

Hálózatrekonstrukció- Taksony – Andrássy utca környéke

A vákuumgépház (Rákóczi u.) és a Fő utca közötti részen történik a rekonstrukció. Célja a túlterhelt vákuumvezetékről történő leválasztás, korábbi szennyvíz- haladási irány részleges megváltoztatásával. Így külön vezetékkel csatlakozik be a tervezett vákuumvezeték a gépházba.

 • Fő u.
 • Andrássy u.
 • Szent Anna u.
 • Wesselényi u.
 • Rákóczi u.

Hálózatrekonstrukció-Szigetszentmárton

Új u-ban lévő vákuumvezeték elvezetési irányának megfordítása a 377 fm. új vákuum vezeték építésével. Hatház utcai vákuumvezeték átkötése az új vákuumvezetékre. Ezzel a Kossuth u. felső részének és környezetének jelenleg rendkívül túlterhelt szakaszának tehermentesítése.

GALÉRIA

++++++++++++++++++