Újraindul az óvoda

Hétfőtől újra gyerekzsivaj tölti be a Weöres Sándor Óvoda épületeit! A nyitásról, szülői tudnivalókról, étkeztetésről Óvodavezető Asszony közleményét alábbiakban olvashatják:

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 215/2020. (V.20.) Korm. rendelet 1. § alapján 2020. május 25-től (hétfő) intézményünk újranyit (nem az eddig biztosított ügyeleti rendszerben működünk tovább). A rendelet előírja az óvodáknak a veszélyhelyzet előtti szokásos rend szerinti működést, valamint azt is, hogy a gyermekeket az óvodai nevelésben való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül kell fogadni. Mivel a veszélyhelyzet még nem múlt el (a Kormány ezen rendelet hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja), – a jogszabály betartása mellett – az óvodás gyermekek és az óvodai dolgozók egészségének védelme érdekében hozott intézkedésekről szeretném Önöket tájékoztatni:

Kérjük intézményünk Házirendjének fokozott betartását, főként a gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályokra vonatkozóan (Házirend 2.5 pontja)!

Az óvodába való érkezéskor és az óvodából történő távozáskor kérjük, hogy a gyermek átadása, illetve átvétele után a lehető leghamarabb hagyják el az intézményt, a felnőtt kísérő épületen belüli, valamint az óvodai udvaron történő tartózkodását igyekezzenek minimalizálni!

A maszk használata a jogszabály alapján az intézményben nem tehető kötelezővé (6 év alatti gyermekeknél ez nem is lehetséges), ezt a felnőtt kísérő esetében a szülők józan belátására bízzuk.

A gyermekek alváshoz használt ágyneműjét (a járványhelyzet fennállásáig) hetenként adjuk haza.

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a távolmaradás (hiányzás) szabályait, az óvodai mulasztások igazolását, a jogszabály alapján szintén a Házirend szabályozza (2.8. pont), attól eltérni jelen helyzetben sem lehet! Mindemellett már eddig is többen kérték – a járványhelyzetre való tekintettel – a gyermekük távolmaradásának engedélyezését, amelyre a Házirendben foglaltak alapján van is lehetőség. Amennyiben szeretnének élni ezzel a lehetőséggel, kérem, hogy a bobitaovi@dunavarsany.hu e-mail címre írott kérelem formájában tegyék ezt meg (a kérelem tartalmazza az engedélyeztetni kívánt időszakot is: például május 25-től augusztus 31-ig). Ezen esetekben – saját hatáskörben eljárva – engedélyezni és igazolni fogom a gyermekek távolmaradását.

Amennyiben az óvodai ellátást nem igénylik, az étkezés megrendelésére továbbra is lehetőség van (az iskola főzőkonyháján vehető át). Ezen igényüket elektronikus úton (bobitaovi@dunavarsany.hu), vagy telefonon (+36-24 472-464) jelezhetik.

Intézményünk Házirendje az óvoda honlapjáról letölthető (http://bobitatunderovi.hu/dokumentumok/) található, a 215/2020. Korm. rendeletben foglaltakat pedig az alábbi linkre kattintva érhetik el (Magyar Közlöny 114. szám, 2754. oldal):

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20114.pdf .

Köszönjük megértésüket! Vigyázzunk egymásra!

Tisztelettel:

Varga Beatrix

Óvodavezető