Tájékoztatás a 2020.05.18-tól érvényes rendelkezésekről

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. május 18. napjával a védelmi intézkedésekről szóló 68/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet a védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) Kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel alkalmazandó, így a Dunavarsányban is betartandó fontosabb rendelkezések a következők:

 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani.
 • Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
 • A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak.
 • Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
 • Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.
 • Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
 • A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.
 • A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében – így különösen az étteremben, a kávézóban, a cukrászdában, a büfében, a presszóban – a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a  szájat és az  orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, és mindenki számára kötelező a védőtávolság betartása. A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.
 • A szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható.
 • A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.
 • A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott-tartózkodás megengedett. A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok irányadóak.
 • A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.  A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.
 • 2020. június 1. napjától a  temetést, valamint a  házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt.
 • 2020. június 1. napjától a házasságkötés és a  házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható. A családi rendezvény során a  védőtávolság betartása kötelező.

A védelmi intézkedésekről szóló 68/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet kihirdetett teljes szövege a Magyar Közlöny 2020. április 30. napján megjelent 96. számában, a védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) Kormányrendelet kihirdetett teljes szövege a Magyar Közlöny 2020. május 15. napján megjelent 111. számában olvasható (ld.: https://magyarkozlony.hu/).

 

Dunavarsány, 2020. május 18.

Gergőné Varga Tünde

polgármester