Lakossági felhívás az ingatlanuk és az előtte lévő járdaszakasz, zöldterület, árok és műtárgyainak tisztán tartásáról