TÁJÉKOZTATÁS egyes védőoltások költségeinek Önkormányzat általi átvállalásáról – 2019

TÁJÉKOZTATÁS

egyes védőoltások költségeinek Önkormányzat általi átvállalásáról


Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes védőoltások költségeinek átvállalásáról szóló 8/2018. (III. 14.) önkormányzati rendeletének megalkotásával az egészségmegőrzés keretében, az önkéntesség és az egyéni felelősség hangsúlyozásával támogatja a meningococcus baktérium és a humán-papillóma vírus (HPV) elleni védőoltás beadását a rendeletben meghatározott érintetti körben, a rendeletben meghatározott feltételek szerint.

Az Önkormányzat a dunavarsányi lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Dunavarsányban élő 14. életévüket betöltött és a 18. életévüket még be nem töltött gyermekek meningococcus baktérium A, C, W135, Y szerocsoportja elleni védőoltás teljes vételárának megtérítését átvállalja. A meningococcus baktérium elleni védőoltás költsége 100 %-ának Önkormányzat általi átvállalása érdekében a rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kérelmet kell benyújtani a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.). A meningococcus baktérium elleni védőoltás költsége 100 %-ának Önkormányzat általi átvállalására irányuló kérelmet bármikor be lehet nyújtani.

Az Önkormányzat a dunavarsányi lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Dunavarsányban élő, 14. életévüket be nem töltött 6. osztályos fiú tanulók részére a humán-papillóma vírus (HPV) elleni oltóanyag vételárának 60 %-át vállalja át. A HPV elleni oltások beadásának rendje felmenő rendszerben történik, jelen esetben 2 oltás beadását jelenti. Az első oltás beadására az adott tanév április hónapjában, a második oltás beadására a következő tanév szeptemberében kerül sor. A HPV elleni védőoltás költsége 60 %-ának Önkormányzat általi átvállalása érdekében a rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kérelmet kell benyújtani a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.). A HPV elleni védőoltás költsége 60 %-ának Önkormányzat általi átvállalására irányuló kérelem benyújtási határideje 2019. április 15.

A védőoltások költségeinek Önkormányzat általi átvállalására vonatkozó részletszabályokat – különös tekintettel a kérelmekhez kötelezően csatolandó dokumentumokra – az egyes védőoltások költségeinek átvállalásáról szóló 8/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet, míg a meningococcus baktériumra és a humán-papillóma vírusra vonatkozó információkat Dr. Békássy Szabolcs tájékoztatója tartalmazza

. dr. Szilágyi Ákos
. jegyző


LETÖLTHETŐ TÁJÉKOZTATÓ