Tájékoztatás – szünidei gyermekétkeztetésről

T Á J É K O Z T A T Á S
szünidei gyermekétkeztetésről

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezés a tavaszi szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon keresztül (2016. március 24., 25., 29.) az Árpád Fejedelem Általános Iskola Dunavarsány, Kossuth L. u. 33. szám alatti Napközi épületének konyhájáról 11.30 – 12.30 óra között történő elvitellel vehető igénybe.

Amennyiben az ebéd elvitele a szülő/törvényes képviselő, vagy a jogosult gyermek részéről akadályba ütközik, az ételt a szülő írásbeli meghatalmazása alapján más személy is átveheti.

A szünidei gyermekétkeztetés a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal által kiküldött „Nyilatkozat a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” megnevezésű formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje 2016. március 15. A gyermekek számának megfelelő számú nyilatkozatot kell kitölteni.

A nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához a Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (2336 Dunavarsány, Árpád u. 13., T.: 24/483-352) nyújt segítséget.

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 13.00 – 17.30
Szerda: 8.00 – 16.00
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00

A nyilatkozat benyújtható még a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban (Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) ügyfélfogadási időben:
Hétfő: 13.00 – 17.00
Szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző