Tájékoztatás az állatvédelmi jogszabályi rendelkezések 2016. január 1-én hatályba lépett változásairól

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint állatvédelmi hatóság tájékoztatom Dunavarsány Város lakosait, hogy 2016. január 1-jétől

patás állatot állandó jelleggel, ebet tartósan kikötve tartani tilos.

Tilos kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani. Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig.

Az állatvédelmi hatóság, amennyiben állatvédelmi bejelentés érkezik, haladéktalanul eljár a bejelentés kivizsgálása érdekében. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az állat tulajdonosai, tartói részéről nem áll fenn az állatvédelmi jogszabályok egyéb megszegése, mint az eb megkötve tartása, a hatóság határidő kitűzésével felszólítja az eb tulajdonosait, tartóit, hogy az eb tartós jelleggel történő megkötve tartását szűntessék meg, és biztosítsák az eb fajtájának megfelelő mozgásigényt.

Tájékoztatom továbbá Dunavarsány Város lakosait, hogy az állattartó köteles gondoskodni az eb szökésének megakadályozásáról.

Az eb kitétele, elhagyása, elűzése két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménynek minősül.

Az állatvédelmi jogszabályban foglalt rendelkezések megtartását az állatvédelmi hatóság és a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság fokozottan ellenőrzi.

dr. Szilágyi Ákos
a Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzője