Választási tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármester 2014. október 12. napjára kitűzött választásáról

Olvasmányos

választási tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármester 2014. október 12. napjára kitűzött választásáról


Magyarország Köztársaság Elnöke 2014. október 12-re tűzte ki a helyi önkormányzati képviselő- és polgármester választásokat. Új szabály, hogy az idei választásoktól kezdve a helyi önkormányzati képviselőket és a polgármestert a korábbi négy év helyett, már öt évre választjuk. A helyi önkormányzati képviselőket egyéni listás választási rendszerben választjuk, melynél a település egy választókerületet alkot. A megválasztható képviselők száma Dunavarsányban nyolc fő, tehát a választópolgár legfeljebb nyolc jelöltre szavazhat. A megválasztható képviselők száma Majosházán hat fő, tehát a választópolgár legfeljebb hat jelöltre szavazhat. Dunavarsányban és Majosházán településenként külön-külön képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén a helyi választási bizottság a választás éjszakáján sorsolással állapítja meg az egyenlőszámú szavazatot elért jelöltek közül, melyikük szerez mandátumot.

A választópolgárok Dunavarsányban és Majosházán településenként külön-külön a Polgármestert közvetlenül választják. Érvényesen szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. Polgármester – településenként külön-külön – az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell kitűzni.

Az önkormányzati választásokon a választópolgárok három szavazólapot kapnak: a polgármester megválasztásához, a helyi önkormányzati képviselő megválasztásához és a megyei közgyűlés tagjainak megválasztásához.

A Nemzeti Választási Bizottság szintén 2014. október 12. napjára tűzte ki a Dunavarsányban, – a választás napján megtartható – roma és német nemzetiségi önkormányzati képviselők választását, mivel a 2011-es népszámlálás adatai alapján Dunavarsányban legalább 25 fő roma és legalább 25 fő német nemzetiséghez tartozónak vallotta magát. Majosházán nem került kitűzésre települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása. A nemzetiségi választások újdonsága, hogy egyszerre lesz a helyi, a területi, és az országos nemzetiségi választás. Ezek korábban egymásra épültek és időben eltolva kerültek megtartásra. Dunavarsányban a megválasztható települési német nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 4 fő, a megválasztható települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 3 fő. A roma és a német nemzetiségi választásokon azok a választópolgárok szavazhatnak, akik legkésőbb 2014. szeptember 26 -án 16 óráig kérték felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe.

Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki a bejelentett lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választhat, hogy melyik településen kíván élni választójogával. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyen szeretne szavazni, kérheti átjelentkezését a lakhelye szerinti választási irodától, vagy www.valasztas.hu oldalon és kezdeményezheti azt elektronikusan. Átjelentkezni október 10-én 16 óráig a választást kitűzését megelőzően legalább 30 nappal (2014.06.23.) létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de nem tud elmenni a szavazóhelységbe, 2014. október 10-én 16 óráig a választási irodától, a szavazás napján 15 óráig a szavazat számláló bizottságtól mozgóurnát kérhet. A mozgóurna igénylésének okát a választási eljárásról szóló törvény korlátozza: csak az egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt gátolt választópolgár kérhet mozgóurnát. Egyéb indok alapján (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése, kényelmi ok) nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. Fontos, hogy aki mozgóurnát kér, a szavazókörben már nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával az általa megadott szavazóköri címen.

A szavazás napján 2014. október 12-én 6 órától 19 óráig, kizárólag személyesen, a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazhatnak. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát. A választópolgár mindezek után megkapja a jelenlétében lebélyegzett szavazólapokat és az átvételt aláírással igazolja a névjegyzékben. A szavazólapokon két egymást metsző vonallal lehet (pl.: X vagy +).

A választási kampány augusztus 23-tól a szavazás befejezéséig, október 12-én 19 óráig tart. A szavazóhelységek bejáratától számított 150 m-es távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.

Plakát a kampányidőszakban – az alábbiakban meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. A választási plakát elhelyezésére vonatkozó korlátozások, tilalmak:

épület falára, kerítésére plakátot kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati ingatlanok esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet elhelyezni, egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja, állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos, a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatáról szóló jogszabályokat kell alkalmazni, plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül (2014. november 11-én 16 óráig) köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

A választás napján választási gyűlés nem tartható, politikai reklám nem tehető közzé, közvélemény-kutatást végző személy a szavazóhelység épületébe nem léphet be.

Dunavarsány, 2014. október 10.

dr. Szilágyi Ákos

HVI vezető