„Dunavarsány Város hatályos Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítása a város közigazgatási területének több pontján” című tervmódosítás véleményezési munkarészei megtekinthetők, illetve letölthetők az alábbiakban:

A Trk 38.§ szerinti véleményezési dokumentáció