PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁRÓL
a Trk. 40.§ szerinti végső véleményezési szakasz


Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 14-én, a 35/2017. (II. 14.) számú határozatával elfogadta „Dunavarsány Város hatályos Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítása a város közigazgatási területének több pontján” (a továbbiakban: TSZT és ÉSZ módosítása) egyeztetési eljárásának lezárását. A határozat értelmében a Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon a TSZT és ÉSZ módosítása város több pontján Trk. 40. § szerinti végső véleményezési szakasza megkezdéséről, azaz a véleményezési eljárás alapján módosított, kiegészített TSZT és ÉSZ módosítás tervdokumentációját végső szakmai véleményezésre küldje meg az állami főépítész jogkörében eljáró Pest megyei Kormányhivatal részére. A végső szakmai vélemény birtokában lehet majd a tervmódosítást a Képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyás céljából.

A végső véleményezési dokumentáció az alábbiakban tekinthető meg: dokumentum

Dunavarsány, 2017. február 28.

Gergőné Varga Tünde polgármester megbízásából
Kertész Beáta főépítész
PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁRÓL
a Trk. 39.§ szerinti véleményezési eljárás lezárása


Tájékoztatjuk, hogy Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 14-én, a 35/2017. (II. 14.) számú határozatával elfogadta „Dunavarsány Város hatályos Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítása a város közigazgatási területének több pontján” (a továbbiakban: TSZT és ÉSZ módosítása) egyeztetési eljárásának lezárását, azaz a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 39. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megismerte és elfogadta a határozat mellékletei alapján a Trk. 38. § szerinti véleményezési szakasz során beérkezett véleményeket, az ezekről készített összefoglalót és a Trk. 39. § (1) bekezdés szerinti eltérő véleményeket egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét. A határozat értelmében a Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon az elfogadott véleményeknek a tervben történő átvezetéséről, a TSZT és ÉSZ módosítása lezárult véleményezési szakaszának a Trk. 39.§ (3) bekezdése és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelő dokumentálásáról és közzétételéről, valamint a TSZT és ÉSZ módosítása Trk. 40. § szerinti végső véleményezési szakasza megkezdéséről.

A határozat mellékletei az alábbiakban tekinthetők meg: 1. számú melléklet, 2. számú melléklet, 3. számú melléklet

Dunavarsány, 2017. február 17.

Gergőné Varga Tünde polgármester megbízásából
Kertész Beáta főépítész
AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
elfogadásra került


Örömmel tájékoztatom, hogy Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 17- én, 4/2017. (I. 17.) számú határozatával elfogadta Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiáját, és annak mellékleteként hat darab ágazati stratégiát, valamint frissített településfejlesztési koncepcióját.

E dokumentumok közzétételére a dunavarsany.hu weboldalon – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően – sor került.

Dunavarsány, 2017. február 2.

Tyukodi-Bihari Zsuzsanna
aljegyző
PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Trk 39.§ szerinti eltérő vélemények egyeztető tárgyalása


A tárgyi munkának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerinti véleményezési eljárása, valamint Dunavarsány Város Önkormányzata partnerségi egyeztetésről szóló szabályzata szerinti egyeztetése lezárult. A beérkezett vélemények összefoglalóját és ezek tervezett kezelését a folyamatban lévő tervezés során az alábbiakban mellékeljük. A jogszabályon alapuló véleményeket a tervmódosításba beépítettük, a szakmai véleményeket, észrevételeket pedig vagy beépítettük, vagy eltérő véleményünket indokoltuk a megküldött összefoglalóban.

Fentiekkel kapcsolatban egyeztetést tartunk

a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében 2017. január 27. napján, pénteken délelőtt 10 órakor.

Amennyiben a mellékletben foglaltakkal kapcsolatban további észrevételt kíván tenni, kérjük az egyeztetésen szíves megjelenését. Amennyiben az egyeztetésen nem vesz részt, azt elfogadó véleménynek tekintjük. Az egyeztetés jegyzőkönyvét a tárgyalást követően a honlapon jelentetjük meg.
„Dunavarsány Város hatályos Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítása a város közigazgatási területének több pontján” című tervmódosítás Trk. 38. § szerinti összefoglalója megtekinthető, illetve letölthető az alábbiakban:

A Trk 38.§ szerinti vélemények ÖSSZEFOGLALÓJA

Kérjük az egyeztetésben részt venni szándékozó megkeresett államigazgatási szerveket, szomszédos önkormányzatokat és a lakosságot, a civil szervezeteket és minden érdekeltet, hogy a város partnerségi szabályzatának megfelelően a Tkr. 38.§ szerinti vélemények ÖSSZEFOGLALÓJÁVAL kapcsolatos véleményüket vagy a tárgyaláson, vagy az egyeztető tárgyalás időpontjáig, 2017. január 27. 9. óráig az alábbi elérhetőségeken tegyék meg:

• Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, Kertész Beáta főépítész
• levélben: 2336 Dunavarsány, Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, a Főépítész részére Kossuth L. u. 18.
• telefonon: 24/521-045, 0670/3670017
• e-mail-ben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Dunavarsány, 2017. január 17.

Gergőné Varga Tünde polgármester megbízásából
Kertész Beáta főépítész
PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Trk 38.§ szerinti véleményezési dokumentáció


Dunavarsány Város Önkormányzata ez év nyarán fogadta el, illetve hagyta jóvá településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát és részleges módosítását: a 112/2016. (VI. 9.) Kt határozattal Dunavarsány Város Településszerkezeti Tervét, valamint a 12/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelettel Dunavarsány Építési Szabályzatát és annak mellékletét képező Szabályozási Tervet. Még a jóváhagyási eljárás alatt, majd azt követően az Önkormányzat részére településrendezési tanulmánytervet nyújtott be összesen négy területtulajdonos a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezve. Ennek során az Önkormányzat által elfogadott négy telepítési tanulmányterv a következő ingatlanokra vonatkozóan ad javaslatot a Településszerkezeti Terv, illetve Dunavarsány Építési Szabályzata módosítására: a 0123/41 hrsz.-ú tavas, a 088 hrsz.-ú erdős, a 4672 és a 4673 hrsz.-ú gazdasági valamint a 0138/31-35 és a 0146/62 hrsz.-ú tavas területeken. A jelen tervmódosításban a fenti területeken kívül szerepelnek még az Önkormányzat által terveztetett kerékpárúthoz kapcsolódó közterületi határmódosítások, két magántelket érintő közterületi határmódosítás és két telek területfelhasználási módosítása helyi tűzoltó bázis létesítésének tervezete érdekében, valamint néhány, a hatályos Építési Szabályzatot érintő, de annak tartalmát nem változtató gépelési hibajavítás.
A tervmódosításokat a hatályos terveket is készítő, megbízott tervező, az Urbanitás Kft. a vonatkozó jogszabálynak, a Trk. 38.§-nak megfelelően az államigazgatási véleményezési anyagot elkészítette, melyet az önkormányzat a 2016. november 8-i Képviselő-testületi ülésén előzetesen lefogadott.

„Dunavarsány Város hatályos Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítása a város közigazgatási területének több pontján” című tervmódosítás véleményezési munkarészei megtekinthetők, illetve letölthetők az alábbiakban:

A Trk 38.§ szerinti véleményezési dokumentáció

Kérjük az egyeztetésben részt venni szándékozó megkeresett államigazgatási szerveket, szomszédos önkormányzatokat és a lakosságot, a civil szervezeteket és a minden érdekeltet, hogy a város partnerségi szabályzatának megfelelően a Tkr. 38.§ szerinti véleményezési anyaggal kapcsolatos véleményüket 2016. december 31. napjáig az alábbi elérhetőségeken tegyék meg:
• Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, Kertész Beáta főépítész (keddenként)
• levélben: 2336 Dunavarsány, Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, a Főépítész részére Kossuth L. u. 18.
• telefonon: 24/521-045, 0670/3670017 (keddenként)
• e-mail-ben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dunavarsány, 2016. november 25.

Gergőné Varga Tünde polgármester megbízásából
Kertész Beáta főépítész
PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Trk 39.§ szerinti eltérő vélemények egyeztető tárgyalásáról készült
JEGYZŐKÖNYV


A tárgyi tervezési munkának a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében 2017. január 27. napján, pénteken délelőtt 10 órakor megtartott eltérő véleményeket egyeztető tárgyalása megtörtént.

Dunavarsány, 2017. február 2.

Gergőné Varga Tünde polgármester megbízásából
Kertész Beáta főépítész

A tárgyalásról készült jegyzőkönyvet az alábbiakban közöljük: Jegyzőkönyv
AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA véleményezéséhez szükséges partnerségi egyeztetés


Az év során az Önkormányzat megbízásából a HÉTFA Elemző Központ Kft. elkészítette Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiáját, valamint ahhoz kapcsolódóan hat további tematikus projektcsomagot:

- Dunavarsány gazdaságfejlesztési stratégiáját,
- Dunavarsány intézményfejlesztési stratégiáját,
- Dunavarsány turizmusfejlesztési stratégiáját,
- Dunavarsány megújulóenergia-stratégiáját,
- Dunavarsány közműhálózat-fejlesztési stratégiáját,
- a „Csillagváros” jövőstratégiát.

Az elkészült településfejlesztési stratégia, illetve az annak mellékletét képező hat tematikus projektcsomag egyeztetési változata ezen a hivatkozáson érhető el; tartalmukkal kapcsolatban minden észrevételt és javaslatot örömmel fogadunk 2016. december 21-ig, az alábbi csatornákon:
- papíralapon a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztályához (2336 Dunavarsány, Kossuth L. utca 18.);
- e-mailben az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és a stratégia ügyiratához csatolja; illetve megküldi a stratégia elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek; az elfogadásra javasoltakat – az Önkormányzattal konzultálva – beépíti a dokumentumokba. Az integrált településfejlesztési stratégiát és annak mellékleteit a Képviselő-testület fogadja el, előreláthatóan 2017. januárban.

2017. január 6-án (pénteken), délelőtt 9:00 órakor a Városháza Dísztermében (2336 Dunavarsány, Kossuth L. utca 18.) tartandó egyeztetésre személyesen is várunk minden érintettet és érdeklődőt. Az egyeztetésen lehetőség nyílik további észrevételek megfogalmazására, illetve értelmező kérdések tárgyalására is. Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék a fenti elérhetőségek egyikén!

Dunavarsány, 2016. november 25.

Tyukodi-Bihari Zsuzsanna
aljegyző
Integrált településfejlesztési stratégia - második kérdőív.


A településfejlesztési stratégia az egész városé, mindenki véleménye számít abban, hogyan képzeljük el Dunavarsány fejlődését az elkövetkező hét-nyolc évben. Szeptemberben másodjára fordulunk kérdőívekkel a város lakosságához - kérjük, vegyen részt Ön is a város jövőjének formálásában, és válaszolja meg kérdéseinket!

A kérdőív kitöltésének megkezdéséhez kattintson ide.

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (ITS) CÉLRENDSZERÉRŐL


Integrált településfejlesztési stratégia - első kérdőív
A kérdőív kitöltéséhez kattintson a kiemelt szövegre.

DUNAVARSÁNY INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA


Június 7-én, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Tükrös termében tartottuk meg az első nyilvános eseményt, ami Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiájának készítéséhez kapcsolódik. A Jövőfórum nevet viselő alkalomra a város civil és egyházi szervezeteinek, igazgatási és szolgáltató intézményeinek képviselői voltak hivatalosak, illetve – előzetes regisztrációt követően – magánemberként is bárki részt vehetett azon. A stratégiát író HÉTFA Elemző Központ által rendezett fórum célja annak megismerése volt, mit gondolnak a város életében leginkább érintettek arról, milyen célokat kellene kitűznie maga elé Dunavarsánynak az elkövetkező hét-nyolc év fejlesztései során. A körüljárt témák a város életét befolyásoló tényezők minél teljesebb lefedését célozták; ennek megfelelően szó volt városszerkezeti, intézményfejlesztési, szociális, közlekedési, közbiztonsági és turisztikai kérdésekről egyaránt. A megjelentek számos témában tettek hozzászólásokat és észrevételeket; ezek közül idézünk az alábbiakban néhányat.

A középtávú jövőben újonnan vagy bővített formában biztosítandó városi ellátások közül például a bölcsőde, a középiskola és az idősek nappali ellátásának kérdése egyaránt felmerült. Több jelenlévő hangsúlyozta, hogy az utóbbi a leginkább akut kérdés a három intézménytípus közül, hiszen a bölcsődei ellátásokat a legtöbb érintett inkább a munkahelye környékén keresi, a középiskolai ellátás pedig több környékbeli településen is biztosított. Ezzel szemben az idősek nappali ellátása ma is sok embert érint, és tipikusan olyan szolgáltatás, ami esetében fontos, hogy az érintettekhez közel legyen elérhető. A kisgyermeket nevelő nők számára inkább a részmunkaidős állások hiánya merült fel kezelendő problémaként. Többen felvetették, az edzőtáborban üzemelő uszoda mellett hasznos lenne, ha a városon belül is elérhető lenne egy hasonló intézmény.

Különböző vélemények hangzottak el a Duna-part turisztikai hasznosítása kapcsán is – úgy a városba látogatók, mint a helyiek szempontjából. Míg a Duna-ág jobb elérhetősége, a hajózási, pihenési lehetőségek bővítése általában támogatott álláspontnak bizonyult, addig többen is emlékeztettek arra, e fejlesztéseknek nagyon sok gyakorlati akadálya van, így inkább csak hosszú távon érdemes számolni velük. Az elhangzottak alapján érdemes lehet nagyobb hangsúlyt fektetni a lovasturizmusra, a horgászturizmusra, a környező településekkel közös kínálat kialakítására is, kihasználva Budapest közelségét, ami vonzó célponttá teheti a környéket.

A közlekedés kapcsán a város egyes részei közti autóbuszos és kerékpáros kapcsolat, Szigetszentmiklós körülményes elérhetősége, illetve a járdák és gyalogátkelők sok helyen jelentkező hiánya hangzott el kezelendő problémaként. Felmerült a Dunavarsányt átszelő Budapest–Belgrád vasútvonal tervbe vett átépítése is, azonban a fejlesztés körüli információhiány jelentősen akadályozza, annak megfogalmazását, hogyan viszonyuljon a város a beruházáshoz. A vélemények, javaslatok és észrevételek gyűjtése már a közeli jövőben folytatódik: a jelen lapszámhoz csatolt kérdőívekben mindenki véleményére számítunk arról, milyen célokat érdemes kitűzni Dunavarsány elé az elkövetkező években. (A kérdőívek a dunavarsany.hu weboldal Partnerségi egyeztetés rovatában elektronikusan is kitölthetőek!)

Számos olyan nyitott, stratégiai döntés áll a város előtt, melyekről kíváncsiak vagyunk az Önök javaslataira: a szabadidős lehetőségek inkább a helyi igényeket vagy inkább a turizmus élénkítését kell, hogy szolgálják? Az élénkebb turizmus inkább terhet jelent a növekvő forgalom miatt vagy inkább előny a város ismertségének, bevételeinek növekedése miatt? Ugyanígy: jobb, ha nő a város népessége, és több szolgáltatás válhat helyben elérhetővé, vagy jobb, ha nem nő, és megmarad a város kisvárosias arculata, hangulata?

A fentiek csak néhány példát vetnek fel arról, milyen témákban várjuk gondolataikat a csatolt (és internetes) kérdőívekben. Bízunk benne, minél többen élnek a lehetőséggel és hozzászolnak Dunavarsány jövőjéhez!

Baranyai Zsolt
elemző, HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ

KÉSZÜL AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA


Dunavarsány Önkormányzatának megbízásából az idén készül el a város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS), amely a település hosszú távú (15-20 év) fejlesztési terveit bontja le középtávú, 7-8 év alatt megvalósítandó elképzelésekre. A munka folyamán egyúttal átvizsgálják, felfrissítik a hosszú távú terveket is. A stratégiát készítő szakértők az elkövetkező hónapokban sokféleképpen törekednek majd arra, hogy megismerjék a lakók véleményét, gondolatait Dunavarsány jövőjéről. A tervezés során mind a Dunavarsányi Napló hasábjain, mind a dunavarsany. hu internetes oldalon rendszeresen beszámolunk a tervezés folyamatáról és az ehhez kapcsolódó eseményekről. Kérjük, kövessék nyomon a munkálatokat és kapcsolódjanak be a város jövőjének alakításába!

- Kérdőíves felmérés
Azoknak, akik nem tudnak személyesen részt venni a jövőfórumon (és azoknak, akik az idő- keretek miatt esetleg nem tudták minden gondolatukat kifejteni), kérdőívet állítunk össze, ahol a már említett témákban várjuk mindenki véleményét. A kérdőív kitölthető lesz az interneten is és a Dunavarsányi Napló következő, júniusi számával együtt nyomtatott formában is megkapják a város polgárai, kitöltés után pedig leadhatják kijelölt gyűjtőpontokon.

• Dunavarsány Város Önkormányzat Városháza bejáratánál ügyfélfogadási időben:
Hétfő: 13:00 - 17:00 óráig
Szerda: 8:00l - 16:00 óráig
Péntek: 8:00 - 12:00 óráig

• Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Hétfőtől Péntekig: 8:00 - 20:00 óráig

A kérdőív a dunavarsany.hu internetes oldalon is elérhető lesz.

- Folyamatos véleménygyűjtés
A stratégiaírási folyamathoz illeszkedő aktuális fórumeseményeken, kérdőíves megkereséseken kívül bárkinek, bármikor lehetősége van arra, hogy hozzászóljon az ITS összeállításához. E-mailben az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, postai úton Dunavarsány Város Önkormányzatának címezve (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.). Ha levelet küldenek, kérjük, a borítékra írják fel az „ITS” jeligét is. A vélemények megfogalmazásához alapul szolgálhat, hogy a már elkészült munkaelemek folyamatosan elérhetőek lesznek a dunavarsany.hu internetes oldalon, illetve ugyanitt folyamatosan tájékoztatást is adunk a korábbi és a várható eseményekről. Segítségét előre is köszönjük! Tervezzük együtt a jövőnket!

Vella Zoltán
Beruházási és Műszaki Osztályvezető

Dunavarsány Város Önkormányzatának 111/2016. (VI.9.) számú képviselő-testületi határozat
A határozat megtekintéséhez kattintson a kiemelt szövegre.